Головна Наші видання Науково-допоміжні бібліографічні покажчики

Науково-допоміжні бібліографічні покажчики

НАУКОВО-ДОПОМІЖНІ БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

 

 

Микола Братан: "Я зроду - віть сільського люду...": до 80-річчя від дня народж.: біобібліогр. покажч. / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара ; уклад. Г. П. Мокрицька ; відп. ред. Л. І. Зелена ; вступ. сл. В. С. Загороднюк. - Херсон : [б. и.], 2014. - 338, [1] с., [2] арк. іл.

Біобібліографічний покажчик присвячений життю і творчості відомого українського поета, прозаїка, публіциста, громадського діяча, нашого земляка М. І. Братана. Посібник містить нарис В. С. Загороднюка, який висвітлює творчу біографію письменника та художні особливості його поезії і прози; основні дати життя і творчості та бібліографічний покажчик творів М.І. Братана і літератури про нього.
Видання адресоване літературознавцям, мистецтвознавцям, викладачам, студентам та учнівській молоді, музейним і бібліотечним працівникам, а також усім, хто вивчає українську літературу і творчість М. І. Братана, або просто цікавиться його життям.

   

Нації і народності Херсонщини: минуле і сьогодення: анот. наук.-допом. бібліогр. покажч. – Вид.2-ге, перероб. ідопов. / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара, Держ. арх. Херсон. обл. ; уклад.: АндрієнкоЛ.М., Орлова З.С.; перероб і допов. Мокрицька Г.П., Шинкаренко О.І.;   відп. ред. Л. І. Зелена ; вступ. статтіЄ. Г. Сінкевича, О.В.Устименка.- Вид. 2-ге, переробл. та доповн. - Херсон: Херсон. міськ. друк., 2012. - 276 с., фотогр.

У даному посібнику представлені матеріали з історії поселення, побуту, характеру традиційно-побутової культури та сучасного становища багатьох націй і народностей, які проживають у Херсонській області.
Серед друкованих видань – документальні джерела, статистичні матеріали, історичні та етнографічні дослідження, твори публіцистики українською та російською  мовами, починаючи з XVIII ст. і до теперішнього часу. До покажчика включено монографії, науково-популярну, довідкову літературу, навчальні посібники, публікації в періодичних виданнях та збірниках, які були виявлені в процесі вивчення фондів та каталогів, бібліографічних джерел Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара, бібліотеки Херсонського обласного краєзнавчого музею, фонду Херсонського єврейського благодійно-общинного центру "Хесед-Шмуель" документів Державного архіву Херсонської області та електронних каталогів окремих бібліотек України і Росії.
Література у покажчику згрупована за тематичними розділами. В межах розділів представлені довідкові видання, матеріали загального змісту та краєзнавчі публікації.
Посібник адресований працівникам органів державної влади, бібліотек, музеїв, засобів масової інформації, краєзнавцям, історикам, політологам, культурологам, літературознавцям, фольклористам, викладачам, аспірантам, студентам гуманітарних вузів, усім, хто цікавиться історією Таврійського краю.

   
Неоголошена війна проти свого народу : 75 років пам'яті жертв голодомору 1932-1933 р.р. на Херсонщині: наук.-допом. бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Херсон. облдержадмін., Обл. унiверс. наук. б-ка iм. О. Гончара ; уклад. Г. П. Мокрицька, відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон : ХОУНБГ, 2008. - 54 с. : ілюстр.

Даний покажчик включає видання про геноцид в Україні в цілому та друковані матеріали про події на Херсонщині.
Перший розділ "Голодомор в Україні – трагедія століття" містить матеріали про терор тоталітарного режиму в країні.
Розділ "Херсонщина у 1932-1933 роках" включає друковані видання про жахливі події того часу на території нашої області. Підрозділи розміщені за абеткою назв районів. Крім того включено публікації про увічнення пам'яті загиблих та бібліографічні джерела.
До посібника уведені окремі видання, публікації із збірників та періодики, виявлені в процесі вивчення фондів та каталогів, бібліографічних джерел Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара та окремі публікації з періодичних видань Державного архіву Херсонської області.
Посібник адресований працівникам органів державної влади, членам редакційної колегії та робочої групи книги про події на Херсонщині багатотомного всеукраїнського видання, працівникам бібліотек, музеїв, засобів масової інформації, викладачам, краєзнавцям, широкому загалу користувачів бібліотек області.

 
   

Церква на Херсонщині: історія та сучасність: наук.-допом. бібліогр. покажч. / ХОУНБ ім. Олеся Гончара ; Авт.-уклад. Г. П. Мокрицька, Ред.-упоряд. Л. І. Зелена. - Херсон : Вид-во ХДУ, 2003. - 145 с. : іл.

В даному покажчику вперше зібрані матеріали про історичне минуле та сучасний стан релігійного життя на Херсонщині.
В розділі «Православні спільноти і культові споруди» матеріали супроводжуються короткими текстовими довідками, на перше місце виноситься література про монастирі.
Розділи посібника «Інші напрями у християнстві» та «Нехристиянські релігії» містять матеріали про існування релігійних течій і конфесій на Херсонщині.
До посібника включені окремі видання, довідкові матеріали, публікації із періодичних видань та збірників, які були виявлені в процесі вивчення фондів та каталогів, бібліографічних джерел Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара, бібліотеки Херсонського краєзнавчого музею, документи Державного архіву Херсонської області.
Література у виданні представлена з максимальною повнотою, в разі її відсутності у фонді нашої книгозбірні зазначено сигли фондоутримувачів.
За допомогою цього бібліографічного покажчика розкрито значний пласт фонду, який кілька десятиліть було ізольовано в окремому книгосховищі і недоступного користувачам.
Посібник адресований працівникам органів державної влади, бібліотек, клубів, музеїв, засобів масової інформації, священнослужителям, краєзнавцям, читачам широкого загалу.

   
   

 

 

Календар подій

1234 5 67
89 10 11121314
15161718192021
22232425262728
293031