Авангард на Херсонщині

 

Авангард - термін на означення так званих «лівих течій» у мистецтві, більш радикальних, ніж модернізм; комплекс явищ у мистецтві першої третини ХХ ст., якому притаманне прагнення до радикального оновлення змістовних та формальних принципів творчості і як наслідок, відмова від канонів мистецтва епох, що передували йому. Авангардизм проявився в цілій низці течій та шкіл (фовізм, кубізм, футуризм, абстракціонізм, дадаїзм, сюрреалізм, експресіонізм, конструктивізм, імажизм).
Футуризм (від лат. futurum - майбутнє) — авангардистська течія в літературі й мистецтві 10-30-х років XX століття. Батьківщиною футуризму була Італія. У 1909 році італійський поет Філіппо Томмазо Марінетті друкує в паризькій газеті «Фігаро» перший маніфест футуризму. У ньому відкидалося все традиційне, академічне, статичне в мистецтві. Натомість проголошувалися динаміка, ритм, технічний прогрес.

 

Докладніше>>

"Гілея" - літературно-мистецьке об'єднання футуристів

У 1908 році в Чорнянці було намічено цілі і задачі першого футуристичного угруповання, яке отримало назву «Гілея». Цей рік вважається роком створення групи. Як писав у своїх спогадах Б.Лівшиц: "Ми і не помітили, як стали гілейцями. Це відбулося саме собою, за загальніою мовчазною угодою, точно так само, як, усвідомив спільність наших цілей і задач, ми не принесли один одному ганібалових клятв у вірності будь яким принципам" Постійного складу група не мала, проте кістяк об’єднання становили брати Бурлюки. Але фундамент заклали Давид, Володимир і Микола Бурлюки, Олексій Кручоних, Бенедикт Лівшиц, Володимир Маяковський, Велимир Хлєбников. Відкрито "Гілея" заявила про себе в Петербурзі на початку 1910 року. До неї входили тоді Д. і М.Бурлюки, В.Хлєбников, В.Каменський, О.Гуро, В.Маяковський, О.Кручоних, Б.Лівшиц.

Докладніше>>

 

 

Поети-футуристи

 

 

Бурлюк Давид

Бурлюк Микола

 

Гуро Олена

 

Каменський Василь

 

Кручоних Олексій

 

Лівшиць Бенедикт

Маяковський Володимир

 

Хлєбніков Велимир

 

 

Сьогодення авангарду

 

В наш час авангардна течія торкнулася різних царин мистецтва (живопис, скульптура, архітектура, література, музика, кіно). Представниками авангарду на Херсонщині є члени Центру молодіжних ініціатив «Тотем», Стас Волязловський, В’ячеслав Машницький, Ольга Швець.
Саме футуризм був тим мистецтвом, яке проголосило себе здатним не тільки використовувати можливості нових технологій, а й органічно зливатися з ними. Перші футуристи (починаючи з італійців) надихалися науково-технічним прогресом, вітчизняні футуристи початку 20-го століття виспівували його в маніфестах і художніх творах. Саме тому мистецтво, яке у 21-му столітті зростається з новими інформаційними технологіями, повертає нас до творчості футуристів і надає футуризму нового звучання. У 2003 році був створений віртуальний музей футуризму.

Докладніше>>

 

Джерела для вивчення

 

 

 

 "Звездолики Гилеи": тез. докл. II Междунар. науч. конф. по авангарду /науч. центр по изучению авангарда; обл. б-ка им. Горького.– Херсон, 1995. – 110 с.
 

 

Капитоненко О. М. Наш Давид Бурлюк: до 125-річчя від дня народж. /Олександр Капітоненко; обкл. худож. М. Бондаренка; Фундація ім. Д. Бурлюка. – Суми: Швидкодрук, 2007. – 54 с.: потр., іл.  
 

 

Нога О. Давид Бурлюк і мистецтво всесвітнього авангарду /Олесь Нога; ред. І. В. Гургула; худож. ред. І. В. Юреня. – Л.: Основа, 1993. – 112 с.
 

 
Марков В.Ф. История русского футуризма / В.Ф.Марков; пер.  с англ. В.Кучерявкин, Б.Останин.  - СПб. : Алетейя, 2000. - 414 c.
 
 

 Поэзия русского и украинского авангарда: история, этика, традиции (1910-1990 гг.): тез.Всесоюзн.конф. - Херсон, 1990. - 165 с.
 

 

Русский футуризм и Давид Бурлюк, "Отец русского футуризма" / Сост.А.Петров. - СПб. : Гос.Рус.музей, 2000. - 240 c.
 

 

Русский футуризм :Теория.Практика.Критика. Воспоминания / Ин-т мировой литер.им.А.М.Горького РАН ; Сост. Терехина В.Н.,Зименков А.П. - М. : ИМЛИ РАН;Наследие, 2000. - 480 c.  

 

Сироткин Н. Эстетика авангарда: футуризм, экспрессионизм, дадаизм /Н.Сироткин // Ростовская электронная библиотека. - 2002. - 12 янв.
 

Завантажити

Черняков А.Н. Заумь как лингвистический феномен: [ "линия         В. Хлебникова” и “линия А. Крученых”, в которых данная проблема получает противоположные решения]

 

           Завантажити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар подій

 123456
78910111213
141516 17 181920
21 222324252627
282930