Источники для изучения

Произведения
Отдельные издания

Бджола на піску: вірші, поеми /Анатолій Кичинський. – Херсон: Айлант, 2003. – 123 с.

В гості до мами: поема для серед. та ст. шк. віку
/Анатолій Кичинський. – К.: Веселка, 1991. – 94 с.

Вулиця закоханих дерев: поезії /Анатолій Кичинський; худож
А.П. Коробейніков. – К.: Молодь, 1976. –39 с.: іл.

Дорога завдовжки в любов: поезії /Анатолій Кичинський . – К.: Молодь, 1988. – 109 с.

Землі зелена кров: поезії /Анатолій Кичинський; худож.
Ю.В. Дуденко. – К.: Молодь, 1982. – 79 с.: іл.

На відстані сльози [Електронний ресурс]: [зб. віршів та пісень] /Анатолій Кичинський; читає автор. – [Херсон], 2000. –
1 ел. опт. диск.

Повторення непройденого: поезії /Анатолій Кичинський. – К.: Дніпро, 1990. – 208 с.

Пролітаючи над листопадом: поезії /Анатолій Кичинський; худож. С. Курак; фотогр. В. Цюзь. – Херсон, Айлант, 2004. – 128 с.: портр., мал.

Світло трави: вірші, поема /Анатолій Кичинський. – Сімф.: Таврія, 1979. – 64 с.

Сотвори свет: стихотворения /Анатолий Кичинский; пер. с укр.
А. Щуплов; худож. В. Лукин. – М.: Мол. гвардія, 1988. – 94 с.: іл.

Танець вогню: поезії /Анатолій Кичинський; худож. оформ.
К. Стеценко. – Херсон: Айлант, 2005. – 88 с.: іл.

Публикации поэзий в сборниках и периодических изданиях

Вікно; ”Біла зірка на лобі вороного коня …”; ”Ворон; ”З якої такої причини…”; В гості до мами; ”Пам'ять іде. А дороги спіраль …”; Шлях; ”Золота моя жінко, золота моя муко …”
/Анатолій Кичинський // Таврія поетична: альманах. – Херсон,
2006. – С. 70-80.

В гості до мами; Голосом скіфа; ”Засинаю без тебе – і сниться…”; ”Малесенька, малюсінька, манюнька …”; ”Заплющу очі – все як наяву …” /А. Кичинський //Джерела. – 2000. – 30 берез. – С. 11.

Гера квіт : В. Чуприні /Анатолій Кичинський //Сучасність. – 2001. -
№ 1. – С. 8-9.

Заболіло мені; ”Накинь на плечі плащ ...”
/Анатолій Кичинський //Новий день. – 2000. – 31 берез. – С.14; Слово просвіти. – 2005. – 29-31 груд. – С.10.

Застільна балада; Міраж; Вікно; “Кипить у жилах кров…”; ”Тепер ти молодий, а був іще молодшим…”; “В росі купається любисток“; “Вулиця Блока. Аптека. Ліхтар…” /Анатолій Кичинський //Степ. – 2003. - № 12. – С. 86-91.

Мемуари /А. Кичинський //Джерела. – 2004. – 24 груд.
(№ 35/36). – С. 20.

Мисливець; Вікно; Заплющеними очима; ”Небом котиться
яблуко … ”; ”З поля дощ іде до нас …”
/Анатолій Кичинський //Степ. – 2009. - № 18. –С. 72-76.

Поезії /Анатолій Кичинський //Сучасність. – 2003. - № 5. – С. 5-9.

Політ /Анатолій Кичинський //Вітчизна. – 2003. - № 1/2. – С. 123.

”Срібна голка і нить золота …” /Анатолій Кичинський //Персонал. – 2004. – 30 серп.- 5 верес. (№ 33). – С. 9.

”Тепер ти молодий, а був іще молодшим …”
/Анатолій Кичинський //Сучасність. – 2003. - № 9. – С. 36.

”Я хотів би комусь нагадати зорю …” /Анатолій Кичинський
//Київ. – 2006. - № 2. – С. 114-121.

Интервью

Анатолій Кичинський: ”Ніколи не відчував себе провінціалом”
/записала О. Логвиненко //Літ. Україна. – 2005. – 31 берез.
(№12). – С. 6.

Анатолій Кичинський: ”Поезія – це театр одного актора” /записав А. Крат //Новый фаворит. – 2006. - № 4. – Апр. – С. 20-21.

Володар ”Срібного пера” /записав Я. Бурачек //Херсон. вісн. – 2008. – 12 черв. (№ 24). – С. 21.

“Глибина провінції, як і глибина болю, вимірюється терпінням…” //Гривна. – 2006. – 30 марта (№ 14). – С. 4.

Кичинський Анатолій: ”Поезії просить душа” /записав
С. Яновський //Гривна. – 2000. – 30 марта. – С. 4.

Лауреат “Слав’янських обіймів” /записав
В. Піддубняк //Наддніпрян. правда. – 2008. – 6 черв. (№ 43). –
С. 3.

Не розминутися з читачем /записав А. Крат //Бизнес Таврии. – 2006. - № 3. – Март-апр. – С. 22-25.

Поет Анатолій Кичинський: ”Серед українського населення дуже мало народу” /записала А. Брусилова //Херсон. вісн. – 2007. –
6 верес. (№ 36). – С. 21.

”Срібне перо” прилетіло в Херсон /записав В. Піддубняк //Вгору. – 2008. – 5 черв. (№ 23). – С. 6.

”Я до неба злітав, я тинявсь, як манна…”/записала
А. Тютюнник //Вгору. – 2006. –23 берез. (№ 12). – С. 6.

“Якщо хочеться перейти на українську – переходьте!” /записала
Т. Кирпа //Гривна - СВ.– 2006. – 10 нояб. (№ 46). – С. 4.

О жизненном и творческом пути

Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка [в т. ч. А. Кичинському]: Указ Президента України
//Уряд. кур’єр. – 2006. – 10 берез. – С. 2.; Культура і життя. –
2006. – 22 берез. (№ 11/12). – С. 1.

Щерба Т.В. Співець Таврійського краю (Анатолій Кичинський)
/Т. Щерба //Щерба Т.В. Цілющі острови духовності. Література Таврійського краю /Т. Щерба. – Херсон, 2001. –107-117.

Кичинський Анатолій Іванович (4. IV 1950, с. Преображенка Чаплинського р-ну Херсон. обл.) – укр. поет //Українська літературна енциклопедія. – К., 1990. – Т. 2. – С. 473.

Кичинский Анатолий Иванович (04.04. 1950, с. Преображенка,
Чаплинский р-н, Херсонская обл.) – поэт //Элита Херсонской области [1800 биографий]: биогр. справ. – Херсон, 2009. – С. 267.

Братан М. Анатолієві Кичинському – 50! /Микола Братан
//Літ. Україна. – 2000. – 21 берез.

Визнано шевченківських лауреатів: [в т. ч. А. І. Кичинського]
//Літ. Україна. – 2006. – 9 берез. (№ 9). – С. 2.

Голобородько Я. Дорога завдовжки в любов
/Ярослав Голобородько //Херсон. вісн. –2000. – 31 берез.

Голобородько Я. Несуєтність ліричного слова: [про кн. “Пролітаючи над листопадом”] /Ярослав Голобородько //Ефір. –
2005. – 3 берез. (№ 9). - С. 7.

Голобородько Я. Слово про майстра: Анатолій Кичинський – ювіляр /Ярослав Голобородько //Новий день. – 2000. –
31 берез. – С. 14.

Крат А. Анатолій Кичинський – шевченківський лауреат
/Анатолій Крат //Новый фаворит. – 2006. - № 1/2. –
Янв.- февр. – С. 6.

Кулик В. ”Летять птахи мої понад літами”: поету А. Кичинському –
50! /Валерій Кулик //Ефір. – 2000. - 6 квіт. – С. 3.

Литвин М. Поет біля вогнища /М. Литвин //Слово просвіти. –
2006.- 6 лют. (№ 6). – С. 9.

Логвиненко О. ”До загоєних ран повертається біль”: [про кн.: ”Пролітаючи над листопадом” та ”Бджола на піску”
/О. Логвиненко //Літ. Україна. – 2005. – 17 лют. (№ 6). – С.2.

Осадчий В. Вірш – знак, вірш – символ /В. Осадчий
//Новий день. – 2000. – 31 берез. – С. 14.

Піддубняк В. “Золота фортуна” посміхнулася і поетові: [про нагородження А. Кичинського дипломом Міжнар. Академії рейтингових технологій і соціології “Золота фортуна”
і медаллю “Незалежність України”] /Василь Піддубняк
//Новий день. – 2005. – 3 листоп. (№ 45). – С. 10.

Тимошенко М. Заслуговує найпрестижнішого визнання
/М. Тимошенко //Чапел. під. – 2004. – 19 берез. (№11). –
С. 7.

Яновський С. На хвилях ковили: [про зб. поезій “Пролітаючи над листопадом”] /С. Яновський //Новий день. – 2005. – 10 лют.
(№ 7). – С. 13.

Яцюк Л. Подобатись лише поезії /Л. Яцюк //Літ. Україна. –
2004. – 19 лют. (№ 7). - С. 6.

Анатолій Кичинський, поет //Письменники радянської України. 1917-1987: біобібліогр. довід. – К., 1988. – С. 273.

”Висока хвиля в серце заплива…”.(Поетичний світ
Анатолія Кичинського): бібліогр. посіб. – Херсон: Просвіта,
2000. – 42 с. - (До 50 – річчя).
 

 

Календарь событий

 12 3 456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031