Переклади творів О.Т.Гончара мовами інших народів

Переклади творів О.Т. Гончара мовами інших народів

БЕРЕГ любові: Роман. - Тбілісі: Сабчата сакартвело, 1981.- 230 с.- Груз.

БЕРЕГ любви: Роман, повесть и рассказы: Авториз. пер. с укр. /Послесл. Ю.Барабаша; Худож. В.Алексеев. - М.: Мол. гвардия, 1978. - 558 с: ил.; портр. - Рус. яз.

БРИГАНТИНА: Повість: Пер. з укр. - Кишинев: Літартістіке, 1988. - 246 с. - Молд.

БРИГАНТИНА: Повість. - Рига: Лиєсма, 1981. - 281 с. - Латв.

БРИГАНТИНА: Повість. - Вільнюс: Вага, 1980. - 262 с. - Литов.

БРИГАНТИНА: Повесть /Авториз. пер. с укр. И.Новосельцевой. - М.: Сов. писатель, 1976. - 263 с. - Рус. яз.

БРИГАНТИНА: Повість: Пер. з укр. - Софія: Нар. младеж, 1975. - 248 с. - Болг.

* БРИГАНТИНА: Повість. - Берлін: Фольк унд вельт, 1975. - 208 с. - Нім.

ДАЛЁКИЕ костры: Повести и рассказы: Пер. с укр. /Худож. М.Лохманова. - М.: Сов. писатель, 1990. - 382 с: ил. - Рус. яз.

НА КОСІ: Повість та оповідання. - Баку: Язичи, 1982. - 187 с. - (Літ. народів СРСР) - Груз.

ПЕРЕКОП: Роман /Пер. с укр. С.Шафкэта. - Душанбе: Адиб, 1989 - 494 с. - Тадж.

ПЕРЕКОП: Роман /Авториз. пер. с укр. П.Карабутенко, А.Островского.- М.: Воениздат, 1986. - 391 с: ил. - Рус.яз.

ПЕРЕКОП: Роман /Преведе от руски Иван Николов. - София: Нар. култура, 1958. - 441 с. - Болг. - Літ. відділ ХКМ.

ПОВЕСТИ и рассказы: Авториз. пер. с укр. /Предисл. В.Яворивского. - М., Мол. гвардия, 1984. - 542 с. - (Б-ка юношества) - Рус. яз. Із змісту: Пусть горит огонёк: Повесть; Бригантина: Повесть; На косе: Рассказ.

СОНЯШНИКИ: Новели /Пер. на фр. Ж.Максимовича. - К.: Дніпро, 1972. -173 с. - Фр.

* ТАВРІЯ: Роман /Пер. з укр. М.Сілабрієде. - Рига: Лат-держвидав, 1960. - 478 с. - Лат.

* ТАВРІЯ: Пер. з рос. - Софія: Нар. култура, 1959. - 296 с. - Болг.

* ТАВРІЯ: Роман. - Шанхай: Шанхай вены чубаньше, 1959. - 356с. - Кит.

* ТАВРІЯ: Роман. - Шанхай: Сінь вены чубаньше, 1958. - 356 с.- Кит.

* ТАВРІЯ: Роман. - Варшава: Чительнік, 1955. - 377 с. - Пол.

* ТАВРІЯ: Роман. - Прага: Ческословенські спісовател, 1955.- 322 с.- Чес.

ТВОЯ зоря: Роман /Пер. з укр. Л.Раидтите. - Таллін: Еесті раамат, 1989. - 366 с. - Ест.

СОБОР: Твоя заря; Романы: Пер. с укр. /Худож. В.Терещенко. - М.: Известия, 1987. - 714 с: ил. - Рус. яз.

ТВАЯ зара: Раман /Пер. з укр. В.Рагойша. - Минск: Мастац. літ., 1985. - 365 с: портр. - (Проза народау СССР). - Белорус. - Літ. відділ ХКМ.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ: В 3-х кн. Кн. 1: Знаменоносцы: Роман: Трилогия; Тронка: Роман в новеллах: Пер. с укр. /Вступ. ст. Б.Олейника. - М.: Худож. лит., 1990. - 701 с., 1 л. портр. - Рус. яз.

*ТРОНКА: Роман в новелах. - Улан-Батор: Улсин і хевлелійн газар, 1975. - 482 с. - Монгол.

* ТРОНКА: Роман /Пер з укр. В.Шаховця. - Мінськ: Мастац. літ., 1974. - 427 с: іл. - Білорус.

ТРОНКА: [Роман в новелах] /Пер. з рос. Д.Сарибокяна. - Єреван: Айастан, 1973.- 375 с. -Вірм.

* ТРОНКА: Роман /Пер. К.Ідрісова; Худож. Н.Гаєв. - Алма-Ата: Жазуши, 1973. - 335 с: іл. -Казах.

TRONKA /Tlumaczyla Maria Dolinska.- Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, І973. - 383 с. - Пол. - Літ. відділ ХКМ.

* ТРОНКА: Роман в новелах /Пер. з рос. Л.Таджиєвої. -Ташкент: Вид-во літ. і мистецтва, 1972. - 320 с. - Узб.

* ТРОНКА: Роман в новелах /Пер. [з рос] С.Єрматова. - Фрунзе: Киргизтан, 1968. - 326 с: іл. - Кирг.

* ТРОНКА: Роман в новелах. - Ужгород: Карпати; Будапешт: Магвете, 1968. - 345 с. - Угор.

* ТРОНКА: Роман в новелах /Післям. В.Кожевникова. - Ашхабад: Туркменістан, 1967. - 359 с.: іл. - Туркм.

* ТРОНКА: Роман в новелах /Пер. з укр. М.Нурмік; Худож. Е.Котков і Є.Оотсінг. - Таллін: Еесті раамат, 1966. - 311 с.:іл.- Ест.

* ТРОНКА: Роман в новелах: Пер. з рос. - М.: Прогрес, [1966].- 463 с.:іл.- Ісп.

* ТРОНКА: Роман в новелах /Пер. Ш.Сабірова. - Душанбе. Ірфен, 1966. - 459 с: іл. - Тадж.

* ТРОНКА: Роман в новелах. - Софія: Нар. култура, 1965. - 310 с. - (Б-ка «Вибр. романи»; №6). - Болг.

* ТРОНКА: Роман в новелах /Пер. з укр. М.Сілабрієде. - Рига: Лієсма, 1965. - 438 с: іл. - Лат.

* ТРОНКА: Роман в новелах / [Пер. І.Гальвідіс]. - Вільнюс: Вага, 1965. - 304 с. - Лит.

* ТРОНКА: Роман в новелах /Пер. І.Крецу; Вступ. ст. А.Лупана. - Кишинів; Картя молдовеняске, 1965. - 356 с: іл. - Молд.

* ТРОНКА: Роман в новелах. - Бухарест: ЕПЛУ, 1965. - З62 с.- Рум.

* ТРОНКА: Роман в новелах. - М. - Петрозаводськ: Прогрес, [1965]. - 442 с.: іл. - (Рад. роман). - Фін.

* ТРОНКА: Роман в новелах / [Вступ, ст. А. Лупана]; Пер. - Ніструл. - 1964. - №4. - С. 16 - 71; №5. - С. 72 - 132; №6. -С. 98 - 141; №7. - С. 84 - 111. - Молд.

* ТРОНКА: Роман в новелах. - Берлін: Култур унд фортшріт, 1964. -315 с. - Нім.

* ЩОБ світився вогник!: Повість /Пер. з укр, І.Кавжарадзе. - Тбілісі: Накадулі, 1969. - 79 с. -Груз.

* ЩОБ світився вогник: Повість. - Берлін: Култур унд фортшріт, 1957. - 89 с. - Hiм.

* ЩОБ світився вогник: Повість.- Пекін: Чжунго Ціннянь чубаньше, 1957. - 80 с. - Кит.

Календар подій

   1 2 34
56 7 891011
121314151617 18
1920212223 24 25
26 272829